O nás

Jsme organizace DĚTI SPORTU, která realizuje především jarní a letní příměstské tábory, ale také akce pro děti, dětské dny, family days, narozeninové oslavy, dětský koutek na akcích, sportovní a zábavné stanoviště pro děti na akcích, firemní hlídání dětí, lyžařské výcviky, zájmové celoroční pohybové kroužky, volnočasové kempy a řadu dalších aktivit… 

Kde působíme

  • převážně v Pardubicích (Pardubickém kraji),
  • v Hradci Králové (Královéhradeckém kraji),
  • občas se vydáme i do Prahy a blízkého okolí. 

Naším cílem je dostat děti od počítačů a televizorů zpět na sportoviště a hřiště, do parků a lesů – zjednodušeně řečeno prostě ven za pohybem. 

Hlavním účelem a náplní spolku je podpora zdravého vývoje dětí a mládeže, zdravého životního stylu dětí a mládeže, propagace pohybových a sportovních aktivit, bezpečnosti při sportu a bezpečnost při běžných situací, podpora vhodného trávení volného času mládeže a rozvoj volnočasových aktivit. 

V rámci výše uvedeného okruhu podpory se také snažíme o podporu rodičů na trhu práce, rodičů dětí předškolního a školního věku dětí, rodičů na rodičovské dovolené. Hlavním cílem projektu je podpořit sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí předškolního a školního věku.

Letní příměstský tábor 2023 bude již naším 11 ročníkem, který každoročně pořádáme v Pardubicích a v Hradci Králové.

Copyright © 2024 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.