VĚKOVÉ KATEGORIE DĚTÍ

Naše tábory jsou pro děti ve věku 3-15 let, které rozděleny do 5 skupin dle jejich věku, v každé skupině je cca 10-20 dětí. Péči o děti na táboře zajišťuje kvalifikovaný personál s pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním při počtu 5-7 dětí na 1 osobu.

Rozdělení dětí do skupin.

Děti jsou rozděleny do 5 skupin dle svého věku, v každé skupině je cca 10-20 dětí (dle nahlášení) a každou skupinu mají na starost 3-5 animátorek (počet dětí na 1 animátorku je 5-7 dětí). ŽLUTÁ skupina = děti ve věku 3-4 let, FIALOVÁ skupina = děti ve věku 5-6 let, MODRÁ skupina = děti ve věku 7-8 let, ZELENÁ skupina = děti ve věku 9-10 let, ČERVENÁ skupina = děti ve věku 11-15 let. Každou skupinu tak máme barevně rozlišenou a děti vědí, do které skupiny patří.

Program je vždy uzpůsobený pro dané skupiny, tak aby i děti ve věku 3-4 let měli vhodný program i aktivity a výlety.

ŽLUTÁ skupina
děti ve věku 3-4 let

FIALOVÁ skupina
děti ve věku 5-6 let

MODRÁ skupina
děti ve věku 7-8 let

ZELENÁ skupina
děti ve věku 9-10 let

ČERVENÁ skupina
děti ve věku 11-15 let

Copyright © 2024 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.