INFORMACE PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR

 1. Předem se omlouváme a žádáme vás o součinnost, strpení a pochopení při pondělním nástupu dětí a pátečním odchodu (přicházet můžete libovolně od 7:00 do 9:00, případně dle vámi požadovaného dřívějšího příchodu), každý týden v pondělí ráno a v pátek odpoledne je hektické období, spousta dotazů, přání, požadavků, informací, apod. Budeme se maximálně snažit vše administrativně a komunikačně zvládnout.

 2. Při příchodu (pouze pondělí)
  Rodiče předávají či vyplňují prohlášení o bezinfekčnosti, předávají okopírovanou „kartičku pojištěnce“ a někteří z vás předávají informace o závažném onemocnění či závažných alergiích dítěte, případně někteří z vás vyplňují souhrnný formulář zdravotní stav dítěte, podávání léků, apod.

 3. Děti od nás dostávají zakoupená barevná trička, stejné jako personál (různé velikosti dle věku dětí, různé barvy dle skupin > žlutá trička 3-4 let, fialová trička 5-6 let, modrá trička 7-8 let, zelená trička 9-10 let, červená trička 11-15 let) dle svého věku, dle své skupiny (řada z vás žádala o změnu skupiny, např. sourozenci, kamarádi, apod., tuto změnu provedeme přímo na místě dle dohody s rodiči). Děkujeme.

 4. Následně dostávají děti samolepku se svým jménem a příjmením na tričko a dostávají samolepku s číslem a mohou jít do šatny, kde si najdou své místo na celý týden (veškeré vybavení si mohou děti zanechat v místě konání tábora po celý týden). Děti ve žluté a modré skupině dostávají samolepku se jménem i na své ostatní vybavení, není-li učiněno ze strany rodičů. Doporučujeme rodičům dávat dětem obyčejné vybavení a oblečení, občas se může stát, že se při aktivitách mohou zašpinit, anebo oblečení mohou někde zapomenout (výlety, exkurze, apod.). Ideálně vše podepsané (lahvička, batoh, apod.).

 5. Při příchodu (pouze středa)
  Rodiče vyplňují formulář o plavecké zdatnosti dítěte (plavec/neplavec, zkušenosti a dovednosti plavání, přinesené a doporučení vybavení, které děti musí mít s sebou, apod). Žlutá a fialová skupina chodí na koupaliště odděleně od modré, zelené a červené skupiny a převážná většina chodí na brouzdaliště (cca 20-30 cm hloubka), fialová skupina chodí většinou do dětského bazénu (50-70 cm hloubka), vše dle předaných informací od rodičů.

 6. Při příchodu a odchodu (každý den)
  Rodiče podepisují souhrnný formulář o předání/vyzvednutí dítěte (každý den podpis při příchodu a i odchodu dětí). V případě, že budete chtít, aby vaše dítě odcházelo samo (umožňujeme pouze dětem v červené skupině), anebo děti bude vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce či osoba uvedená na přihlášce, budeme požadovat písemný souhlas (stačí vypsat na obyčejný papír, jméno a příjmení dítěte, možný čas odchodu, podpis zákonného zástupce a předat první den nástupu na tábor). Příchod je možný každý den mezi 7:00 – 9:00 hod. a odchod mezi 15:00 – 17:00 hod. vždy v místě konání tábora, nebude-li určeno jinak, avšak není běžnou praxí, že by vyzvednutí bylo na jiném místě než v konání tábora.

 7. Při odchodu (v pátek)
  Prosíme o pečlivou kontrolu a sbalení všech osobních věcí dítěte, občas se stane, že něco zapomenete, což je pochopitelné. Všechny „ztráty a nálezy“ ponecháváme na jednom místě v příslušné krabici, avšak je nám líto množství zapomenutých věcí. V případě, že si zapomenuté nevyzvednete do konce prázdnin, jsou zapomenuté věci darovány na charitu.
Copyright © 2024 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.