CENÍK TÁBORA

Týdenní pobyt

Cena za týdenní turnus letního příměstského tábora v Pardubicích nebo v Hradci Králové

 • 2.999 Kč/týden/dítě (leden - únor)
 • 3.199 Kč/týden/dítě (březen - duben)
 • 3.399 Kč/týden/dítě (květen - červen)
 • 3.599 Kč/týden/dítě (červenec - srpen)

 

V ceně je zahrnuto celodenní stravování (snídaně, dopolední přesnídávka, polévka, hlavní chod, odpolední svačina, ovoce, zelenina, pitný režim), tematicky laděný denní program každý den od pondělí do pátku v časech 8:00 do 16:00 hod., provozní doba od 7:00 do 17:00 hod.)

UPOZORNĚNÍ!!! Každý pátek vždy slavnostní ukončení týdenního turnusu v podobě tematického vystoupení dětí pro rodiče, rodiny a přátele od 15:00 hod.

V ceně není zahrnuto: jízdné, vstupné, exkurze, výlety (orientačně 100 Kč/týden dle informace organizátora v konkrétní týdenní turnus dle zvoleného programu), oddílové tričko, úrazové připojištění, pojištění storno poplatků, speciální a doplňková strava (v případě různých diet a zdravotních omezení)

Denní pobyt

 • 799 Kč/den/dítě 

V ceně je zahrnuto celodenní stravování (snídaně, dopolední přesnídávka, polévka, hlavní chod, odpolední svačina, ovoce, zelenina, pitný režim), tematicky laděný denní program v čase 8:00 do 16:00 hod., provozní doba od 7:00 do 17:00 hod.)

V ceně není zahrnuto: jízdné, vstupné, exkurze, výlety, oddílové tričko, úrazové připojištění, pojištění storno poplatků, speciální a doplňková strava (v případě různých diet a zdravotních omezení)

Doplňky a příplatky (volitelné) 

 • Otevírací doba
  Dřívější provozní doba = možnost příchodu dítěte nejdříve od 6:00 hod. bez příplatku (nutnost nahlásit předem, standardně je provozní doba od 7:00 hod.)

 • Speciální a doplňková strava
  Speciální strava = 159 Kč/den/dítě (na základě komunikace a požadavku zajišťujeme bezlepkovou stravu, bezlaktózovou stravu, stravu pro celiaky, vegetariánskou strava, veganskou stravu, stravu pro diabetiky a případně další doplňkové stravování dle vzájemné dohody, možnost zajistit speciální stravu i vlastní cestou)

 • Oddílové tričko (povinné)
  Barevné oddílové tričko = 199 Kč/ks (oddílové barevně - rozlišovací a zároveň upomínkové tričko dle skupiny a věku dítěte)

  Možnost využít vlastní barevné oddílové tričko z předchozích ročníků našeho příměstského tábora = bez příplatku (nutnost zaškrtnout v online přihlášce)

 • Splátkový program
  Využijte naší nabídky splátkového programu a rozdělte platbu za tábor do několika měsíců. V případě nedoplacení celkové částky je uplatněno 100% storno platby.

 • Splátkový program na 2 měsíce
  platba rozdělena do dvou měsíců = 2x 50% z celkové částky, bez navýšení (zaplaťte 1/2 ceny a zbytek stačí doplatit kdykoliv do 1 měsíce od prvního dne následujícího měsíce po uhrazení první části platby) + 5% z celkové hodnoty (částky) objednávky jako administrativní poplatek

 • Splátkový program na 4 měsíce
  platba rozdělena do čtyř měsíců = 4x 25% z celkové částky, bez navýšení (zaplaťte 1/4 ceny a zbytek stačí doplatit kdykoliv do 4 měsíců od prvního dne následujícího měsíce po uhrazení první části platby) + 7% z celkové hodnoty (částky) objednávky jako administrativní poplatek

 • Pojištění storno poplatků za zrušení pobytu
  Připojištění storno poplatků pobytu = 349 Kč/dítě/týden (vzhledem k aktuální době doporučujeme rodičům zvolit variantu připojištění stornovacích poplatků, které ochrání uhrazenou částku s vrácením 90% úhrady za pobyt zpět)

  V případě nemoci nebo jiného důvodu absence na táboře peníze nazpět nevracíme. Nařízená karanténa či nemoc nespadá do kategorie odstoupení od smlouvy. Je možné, ale čerpat náhradní termín dle níže uvedených podmínek.

Storno podmínky a poplatky

Odhlášení více jak 72 hod. před nahlášeným pobytem dítěte na táboře

 • Od doby objednávky tábora do doby více jak 72 hod. před nahlášeným pobytem dítěte na táboře dochází k nabídce využít výběru libovolného náhradního termínu v aktuálním nebo následujícím ročníku tábora a to za splnění podmínek včasného odhlášení dítěte (prokazatelně SMS nebo emailem), které je provedeno více jak 3 dny (více jak 72 hod.) před plánovaným pobytem dítěte na táboře = přesunutí všech nečerpaných dní

Storno při dodržení včasného odhlášení:
Kdykoliv od data objednávky a nejpozději ve čtvrtek do 23:59 hod. = bez storno poplatku, přesunutí všech dní. Pro uplatnění převodu všech dní (5 dní, tedy celého jednoho turnusu) je nutné provést prokazatelné (SMS nebo email) odhlášení nejpozději do čtvrtka do 23:59 při nahlášeném pobytu na následující týden.

Odhlášení méně než 72 hod. před nahlášeným pobytem dítěte na táboře

 • Od doby objednávky tábora do doby méně než 72 hod. před nahlášeným pobytem dítěte na táboře dochází k nabídce využít výběru libovolného náhradního termínu v aktuálním nebo následujícím ročníku tábora a to za nesplnění podmínek včasného odhlášení dítěte (prokazatelně SMS nebo emailem), které je provedeno méně než 3 dny (méně než 72 hod.) před plánovaným pobytem dítěte na táboře = přesunutí pouze části nečerpaných dní (pokud je odhlášení provedeno později, dochází k průběžnému odečtení dní k přesunutí) ostatní dny podléhají 100% storno poplatku

Storno při nedodržení včasného odhlášení:
Pátek do 23:59 hod. = 1 den storno z následujícího týdenního turnusu, ostatní 4 dny přesun
Sobota do 23:59 hod. = 2 dny storno z následujícího týdenního turnusu, ostatní 3 dny přesun
Neděle do 23:59 hod. = 3 dny storno z následujícího týdenního turnusu, ostatní 2 dny přesun
Pondělí do 23:59 hod. = 4 dny storno z aktuálního týdenního turnusu, ostatní 1 den přesun
Úterý do 23:59 hod. = 5 dní storno z aktuálního týdenního turnusu, ostatní 0 den přesun

Zrušení objednávky a storno pobytu
V případě zrušení pobytu z jakéhokoliv důvodu, ať už nemoci nebo kteréhokoliv důvodu peníze nazpět nevracíme. Nařízená karanténa či nemoc COVID-19 nespadá do kategorie odstoupení od smlouvy / zrušení objednávky. Je možné, ale čerpat náhradní termín dle výše uvedených podmínek.

V případě zrušení objednávky pobytu objednatelem a nevyužití náhradních termínů dochází k vystavení dárkového voucheru, kde je převedena nevyčerpaná částka, která byla uhrazena objednatelem.

Tento dárkový voucher lze uplatnit na služby - pobyt na letním příměstském táboře nebo organizace narozeninové oslavy (program, atrakce, výzdoba, aktivity, stanoviště, apod. dle individuální cenové nabídky, dle doplňujících informací objednatele). Dárkový voucher lze převést, darovat, prodat, apod., platnost dárkového voucheru je do konce srpna (do 31. 8.) následujícího roku.

Copyright © 2024 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.