VÝLETY, EXKURZE A AKCE

Dopolední, odpolední i celodenní výlety. Tematické výlety, exkurze a akce plánujeme tak, aby byly vhodné pro všechny věkové skupiny. V rámci našeho programu pořádáme dopolední, odpolední i celodenní výlety. Děti se během pobytu na táboře dostanou do prostor a míst, které jim jsou jinak běžně nepřístupné. Navštívíme například městský policejní sbor, hasičskou stanici, záchranný sbor, muzea, ZOO, státní památky, sportovní kluby, koupaliště, multikina, dopravní hřiště a další zajímavá místa. Mezi další výlety bude patřit návštěva zámků, hradů, muzeí, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů či návštěva dostihového závodiště, letiště a jiných atraktivních lokalit a aktivit.

V každém týdenním turnusu je zahrnuta návštěva venkovního koupaliště (většinou středa a pouze v případě příznivého počasí), návštěva místních sportovišť, parků, lesů (dle týdenního rozpisu), výlety, akce a exkurze (úterý a čtvrtek), v pátek odpoledne (od 15:00 hod.) je vždy závěrečná akce (vystoupení dětí) pro rodiče.

Níže naleznete i orientační seznam možných výletů, které v jednotlivých týdnech budeme s dětmi absolvovat, avšak tento výčet výletů a exkurzí je pouze orientační a může se ještě měnit. Konečný seznam výletů, exkurzí, návštěv, akcí a různých dalších aktivit bude aktuální od měsíce května/června.

Děti vysloveně nenutíme k námi naplánovaným aktivitám, spíše nabízíme možnosti a témata přizpůsobujeme hrám, soutěžím, aktivitám, výletům, schopnostem, dovednostem, věku a pohlaví dětem, apod.

Copyright © 2024 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.