INFORMACE PŘED NÁSTUPEM NA TÁBOR

 1. Pravidelně každý týden ve středu nebo ve čtvrtek (nejpozději v pátek do 18:00 hod.) rodičům zasíláme kompletní informace o nadcházejícím týdnu prostřednictvím hromadné pošty (sledujte záložku hromadná pošta, případně složku SPAM), tj. týdenní menu (svačiny, polévka, hlavní pokrm na celý týden), formulář prohlášení o bezinfekčnosti (tento formulář si vytiskněte, vyplňte a přineste první den nástupu na tábor, vzájemně ušetříme mnoho času), informace o plánovaných výletech, seznam vybavení na tábor, odkaz na počasí (v případě předpokladu deště vezměte s sebou pláštěnku, popř. jiné dle uvážení) a další důležité informace o následujícím týdnu.

  DŮLEŽITÉ:
   V případě, že se nahlásíte na následující týden v rozmezí pátek až neděle, tyto informace již není možné zaslat na email, každopádně vše lze dořešit i na místě v den nástupu dítěte a nejedná se o nějaké důležité informace, bez kterých byste nemohli nastoupit na náš tábor.

 2. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte (dokument zasílaný v příloze emailů téměř při každé komunikaci), tento dokument si vytiskněte, vyplňte a přineste s sebou první den nástupu. V případě, že nemáte možnost tisku, tyto dokumenty máme připravené i v tištěné podobě na táborech, lze vyplnit první den nástupu na tábor, ale z časových důvodů vás žádáme o přípravu těchto dokumentů

 3. Kopie Evropského zdravotního průkazu (kopie „kartičky pojištěnce“), opět vás žádáme o přípravu a přinesení okopírované „kartičky pojištěnce“ v první den nástupu na tábor. Předešlé zkušenosti se zanecháváním originálu „kartičky pojištěnce“ u nás na táboře jsou komplikací pro nás i pro vás.

 4. Závažné zdravotní komplikace (podrobný popis zdravotních komplikací, alergií, informace o případném dávkování léků, informace o lécích, informace o asistenci při dávkování léků, v případě, že dítě vykazuje známky onemocnění, důkladně zvažte účast dítěte na našich táborech, buďte ohleduplní k ostatním dětem a rodičům, zvažte také komplikovanost péče o nemocné dítě v průběhu tábora pro naše instruktorky vzhledem k dennímu programu).

 5. Veškeré nahlášení dětí, změny v pobytu, zrušení účasti, storno pobytu provádějte prostřednictvím emailu. Požadavky, přání a ostatní dotazy zasílejte na info@detisportu.cz, na emailu jsem prakticky 24/7 a vše zaznamenáváme a reagujeme hned, jak jen to je možné. Preferujeme provedení nahlášení, změny v pobytu či zrušení pobytu na následující týden provést každý týden nejpozději do pátku (do 12:00 hod.), ve všedních dnech do 14:00 hod.

 6. Telefonický kontakt je možný každý všední den (pondělí-pátek) od 9:00 do 15:45 hod. (v čase 7:00 – 9:00 hod. a v čase 15:45 – 16:30 hod. přicházejí a odcházejí děti a jsme velmi časově zaneprázdněni). V případě, že potřebujete zjistit důležité informace, provést nahlášení či změnu mimo uvedený čas (vč. soboty a neděle) a nemůžete tak provést přes email, pošlete nám SMS, opět budeme reagovat ihned, jak jen to bude možné.

 7. Potvrzení o účasti dítěte na táboře vám na vyžádání (dotaz či žádost proveďte nejpozději do čtvrtka) budeme vystavovat každý týden vždy v pátek, toto potvrzení můžete využít pro získání příspěvku od různých zdravotních pojišťoven, před samotnou žádostí si ověřte, že vaše zdravotní pojišťovna poskytujte příspěvek na letní tábor, zeptejte se také na požadovaný formulář, případně na požadované dokumenty (většinou se jedná o daňový doklad – námi zaslaný na email a potvrzení o provedení platby – dokument z vašeho online bankovnictví).

 8. Storno pobytu dítěte na táboře a vrácení platby (po odpočtu storno poplatku dle storno podmínek) na účet objednatele budeme řešit až po skončení celého tábora, tj. v měsíci září. Pošleme vám opravný daňový doklad, který si vytisknete (na opravný daňový doklad napíšete datum přijetí, čitelně číslo bankovního účtu a vlastnoruční podpis, oskenujete a pošlete zpět na náš email). V případě, že budete chtít zrušit pobyt svého dítěte na táboře, kontaktujte nás na emailu info@detisportu.cz.

 9. Kontaktní údaje na pořadatele si uložte do svého mobilu
  Pardubice
  > Zbyněk Severa, tel.: 775 708 777
  Hradec Králové > Jakub Štěpánek, tel.: 775 707 877

Copyright © 2024 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.