LETNÍ KEMPY 2021 V PARDUBICÍCH A V HRADCI KRÁLOVÉ

Letní kempy pro děti organizují v Pardubicích a v Hradci Králové spolky Děti sportu, z.s. a Děti sportu HK, z.s.

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Dětský kemp je placený z dotace MŠMT a je pro děti ve věku 6 - 14 let zdarma. Kempu se mohou účastnit jen děti, které byly ve školním roce 2020-21 žáky základních škol.

Příměstský tábor - "kemp", podpořený mimořádnou dotací Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2021, z důvodu podpory socializace a neformálního vzdělávání dětí po covidové pandemii a zavření škol a kroužků. Kemp je plně hrazen z dotace, pro děti 6-14 let je tak kemp zcela zdarma.

Hlavním záměrem organizace letních kempů pro děti je posílit sociální vztahy dětí s jejich vrstevníky, doplnit dílčí znalosti a dovednosti, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit zájem dětí o vzdělávání ale i pohybové aktivity dětí. Letní kempy jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (tj. nikoliv předškoláky).

Kapacita dětí je omezena.

Pro případné dotazy prosím preferujeme komunikaci emailem na info@detisportu.cz. 

Copyright © 2023 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.