Co jsou příměstké tábory

Příměstské tábory jsou denní či týdenní pobyty dětí se zajímavým programem, kde děti tráví volný čas přes den a na noc se vždy vrací domů. Příměstské tábory pořádáme od roku 2012 v Pardubicích, od roku 2015 Hradci Králové a od roku 2018 v Praze. Naše tábory jsou pro děti ve věku 3-15 let, které rozděleny do 5 skupin dle jejich věku, v každé skupině je cca 10-20 dětí. Každý den připravujeme pestrý program s celou řadou výletů, sportovních aktivit, angličtiny, soutěží, her, hudebních či výtvarných a jiných zábavných aktivit.

Organizace DĚTI SPORTU každoročně pořádá letní příměstské tábory, lyžařské výcviky, sportovní akce a sportovní aktivity pro děti. Hlavním účelem a náplní spolku je podpora zdravého vývoje dětí a mládeže, zdravý životní styl, podpora vhodného trávení volného času mládeže a rozvoj volnočasových aktivit. Dále se snažíme o podporu rodin a rodičů na rodičovské dovolené. Snažíme se také o podporu rodičů malých dětí na trhu práce.

Obecně se zaměřujeme na propagaci sportovních aktivit a zdravého životního stylu dětí. Mezi další důležité cíle našeho spolku patří snaha přivést děti ke sportu, pohybovým a volnočasovým aktivitám, zdravému životnímu stylu a stravě, dále bezpečnosti při sportu a bezpečnosti při běžných životních situacích.

Copyright © 2023 detisportu.cz Všechna práva vyhrazena.